อว.หนุนตั้งวิทยสถาน’ธัชภูมิ’เป็นสถาบันความรู้คู่แผ่นดิน ต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล โดย mgronline.com