‘เอนก’ ดัน วิทยสถาน ‘ธัชภูมิ’ เป็นสถาบันความรู้คู่แผ่นดิน ปั้นต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล โดย 77kaoded.com