“เอนก”คิกออฟ วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ต่อยอดงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ – แก้ปัญหาประเทศ โดย bangkokbiznews.com